Aanvulling op rantsoen
Tarwestro dat is gehamerd is heel geschikt is om te verstrekken als aanvulling op het rantsoen van droogstaande koeien.

Strooisel in boxen of stallen
Gehamerd Spaanse stro kan uitermate goed worden gebruikt als strooisel in diepstrooiselboxen of in afkalfstallen of in vleesvee- en geitenstallen, omdat het zo fijn van structuur is.
Spaans gehamerd tarwestro is gemakkelijk te verwerken in een instrooimachine of in de voermengwagen.