Hoe worden stalvloeren en roosters opgeruwd?

Het opruwen van vloeren en roosters wordt gedaan met behulp van een diamanten slijpmachine. Met deze machine wordt een antislip profiel in het oppervlakte van de stalvloeren of stalroosters geslepen. Door het inslijpen van dit profiel kan de rooster- of betonvloer minder glad worden gemaakt. Dit levert zowel voor u als voor uw vee veel voordelen op! Dit kan namelijk glijpartijen voorkomen.

Laat uw betonvloer/roosters opruwen door onze specialistische slijptechniek. Zo kan uw vloer weer jaren mee en voorkomt u valpartijen en uitglijden van mens en dier.

Waarom uw vloeren of roosters opruwen?

Bij vloeren opruwen wordt er vaak gedacht dat er een laag van de vloer wordt gefreesd, maar dat is niet het geval. Er hoeft ook geen nieuwe vloer aangebracht te worden. De betonnen stalvloer wordt door middel van een diamantslijpmachine op een effectieve en rendabele manier opgeruwd. Hierdoor creëren we weer een ruwe vloer zonder slipgevaar en zonder grote investeringen! Wij slijpen met onze machine een streepjesprofiel in het beton. De machine slijpt d.m.v. een trommel, die met diamantbladen is bezet, sleufjes met een tussenruimte van ongeveer 1,5 cm. Na het inslijpen van het antislip profiel is er weer voldoende grip en is de vloer weer uitstekend beloopbaar!

Werkgemak voor veehouders
Ook voor u als veehouder is het prettiger om over de gefreesde vloer te lopen. Hierdoor is er minder kans om uit te glijden.

Minder kans op hoge gezondheidskosten 
Niet alleen is een gladde vloer schadelijk voor de veehouders. Ook uw vee heeft veel last van een roostervloer die glad is. Hierdoor kan het vee sneller uitglijden, waardoor klauw- en heupproblemen kunnen ontstaan. Bovendien is tochtigheid bij koeien minder goed waar te nemen, omdat ze minder actief zijn op een gladde vloer. Daarom loont het opruwen van vloeren en roosters al snel, want hierdoor wordt het welzijn van de koeien vergroot en heeft u minder kans op hoge gezondheidskosten. Koeien kunnen gemakkelijker naar hun drink- en vreetplaats lopen.

Voordelen van het opruwen van vloeren en roosters

 • Goede antislip voor uzelf (!) en uw vee

 • Beter zicht op tochtigheid van uw koeien

 • Snel besparen op gezondheidskosten (klauw- en/of gewrichtsproblemen vee)

 • Koeien vallen minder snel (minder uitval)

 • Werkgemak voor u als veehouder

 • Sneller opdrogen vloer (betere waterafvoer)

 • Geen lawaai en stofoverlast

 • Zeer fijn waterslijpsel dat geen problemen oplevert bij het uitrijden van mest

Temmink Agro Producten vloer opruwen. betonvloeren opruwen voor en na.

Wat is er nodig voor het opruwen van vloeren en roosters?

De machine heeft tijdens het opruwen water, en krachtstroom nodig. Om de diamantschijven tijdens het werk te koelen moet een waterslang aangesloten worden op een waterkoeling. De slijpmachine wordt door middel van een 11 kW elektromotor aangedreven en deze werkt op krachtstroom. Daarom moet er binnen 50 meter water- en krachtstroom aanwezig zijn van de te behandelen vloeren of roosters.

De volgende aandachtspunten voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn verder belangrijk:

 • Voordat de betonvloer of roostervloer wordt opgeruwd zullen wij een inschatting maken op welke tijdstippen u het vee om kunt zetten, om het dagelijkse ritme zo min mogelijk te verstoren.
 • Roosters en de randen dienen met de hogedrukspuit schoongespoten te zijn (bezemschoon).
 • Bij de werkzaamheden van het opruwen moet een contactpersoon aanwezig zijn.
 • Cement- water- slijpsel loopt in de mestput.
 • Op roosters mag geen vee aanwezig zijn. Als het vee op stal staat, zorgt u zelf voor het overzetten van het vee, zodat de werkzaamheden zo vlot mogelijk kunnen gaan.
 • Het te behandelen oppervlak moet redelijkerwijs overeenkomen met de opgegeven hoeveelheid. Bij meer of minder m2 meters opruwen zal deze met de m2 meterprijs worden verrekend.
 • Roosters dienen in goede staat te zijn. Bij oneffenheden worden kleine stukken soms minder goed geslepen.

Werkwijze opruwen

Als wij de betonvloeren of roostervloeren opruwen wordt er door een machine een antislip profiel in het beton geslepen. De slijpmachine slijpt d.m.v. een trommel, die met diamantbladen is bezet, sleufjes in de vloer, waardoor er een antislip laag ontstaat.
Gemiddeld, afhankelijk van de diepte, frezen wij ongeveer 40 m2 per uur. Voor het opruwen van stalvloeren bezetten wij de machine met diamantbladen die verstelbaar zijn. Meestal wordt er een verhouding aangehouden van zaagbreedte van 1,5 cm. Ook kan er rechter en dichter langs de zijkant van de roostervloer worden opgeruwd of kunnen 2 opruwmachines worden gekoppeld, zodat de capaciteit wordt vergroot en het vee sneller terug kan terugkeren op de bewerkte ruwere vloer.

Offerte ontvangen voor het opruwen van uw vloeren of roosters?

Als u van tevoren het resultaat wilt bekijken van diamantslijpen van stalvloeren of stalroosters, neem gerust contact met ons op en vraag dan naar één van onze referenties bij u in de omgeving.

CONTACT OPNEMEN

GERARD TEMMINK

06 43 18 5599
 info@temminkagro.nl