Temmink Agro Producten houdt zich bezig met de in- en verkoop
van producten in de agrarische sector.

Via onze website bieden wij allerlei diensten aan klanten.
Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
In deze gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Met deze bedrijven hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten,
waarbij de privacy van uw gegevens wordt gewaarborgd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
* uw persoonsgegevens, zoals bedrijfsnaam, adres, postcode, telefoonnummer, mailadres
   doorgeven aan de vervoerder/verwerker.
* niet zonder uw toestemming persoonsgegevens verwerken;
* uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren
of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

* wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen
om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
* passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
* uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag
ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen
.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen,
dan kan dat via onderstaande contactgegevens.